BLUE SKY INTERNATIONALの紹介

現地本社ビル

 • Address
  04, Chundevi Road, Maharajgunj, OR
  Shiva Ashish Niwas, Gairi Marg
  Chundevi, Maharajgunj, P. O. Box 8802
  Kathmandu, Nepal

  Telephone
  (+977) 1-472 0623
  (+977) 1-472 1389

現地スタッフ

スタッフ紹介